BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSONSFORBUND

FORMIDDAGSTILBUD

 

Reformationens sola-slogans

 

En række latinske slogans knytter sig til reformationen. Præster fra BaptistKirken og Missionsforbundet vil belyse disse ud fra Bibelen. Disse slogans er en del af vore rødder. Hvad betyder disse udtryk for os i dag? Kan de bruges som retningsgivere for vores trosvandring?

 

 

SOLA SCRIPTURA – SKRIFTEN ALENE

Med ”Skriften alene” som tema underviser Allan Ibsen. Allan har en særlig interesse i området og vil denne formiddag forsøge at svare på nogle af følgende spørgsmål.  Hvad kan vi bruge vores jødiske rødder til? Giver det mening at se tilbage på dem? Kan den måde, jøderne bruger Skriften på, give os kristne en ny vinkel til de gammeltestamentlige tekster? Eller kan de jødiske rødder være med til at belyse og ændre vores forståelse af Det nye Testamente og den kontekst, det foregår og er skrevet i?

Allan er præst i Tølløse Baptistkirke og har tidligere været ansat i Holbæk Baptistkirke.  Han er medforfatter på flere bøger blandt andet ”Gudstjeneste fra kanten” udgivet af Kirkefondet og er aktuel med en ny bog i samarbejde med Bibelselskabet, som udkommer til sommer. Allan er gift og far til tre børn.

 

 

SOLA GRATIA – NÅDEN ALENE

Tirsdag er en undtagelse. Denne dag er det ikke en af ”vore egne”, men gæstetaleren Tomas Sjödin, der underviser. Se beskrivelse af ham her.

Nåde er et hovedord i forståelsen af evangelisk kristendom. ”Af nåde er vi frelst”, siger Paulus. Nåden alene er nok. Men hvad så med kristen livsstil? Hvad med helliggørelse? Hvad betyder det, hvis nåden er nok?

 

 

SOLA FIDE – TROEN ALENE

Annette Grarup underviser om troens enestående plads.

Er betydningen af de gode gerninger faldt af i svinget?

Jesus siger: ”Ikke enhver, som siger: Herre, Herre, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje”. Men Paulus (og Luther) understreger, at frelsen er af nåde ved tro og skyldes ikke gerninger, så hvor er betydningen af de gode gerninger blevet af?

Annette er uddannet socialpædagog og familieterapeut og har i mange år været misbrugsbehandler. De sidste 17 år har Annette samtidig været ansat som præst i Baptistkirken i Vodskov og senere også i Baptistkirken i Nørresundby. Er nu ansat i den nye fusionsmenighed Baptistkirken Nørresundby-Vodskov.

 

 

SOLUS CHRISTUS – KRISTUS ALENE

Thomas Baldur underviser om ”Kristus alene”.

Jesus Kristus er frelseshistoriens ophav, centrum og mål. Han er vejen til frelse, og vel at mærke den eneste vej, for ”ingen kommer til Faderen uden ved mig”, siger han. Middelalderens afladshandel, som Luther tog et opgør med, gjorde ingen forskel. Hvordan udfordrer tankegangen om ”Kristus alene” troen i vor tid?

Thomas er 44 år. Gift på 23. år. Far til to. Præst på 11. år; de seneste ca. 5 år i Missionsforbundets menighed i Vadum. Passioneret facebook-afficionado, filmnørd, bibliofil og selv forfatter in spe (udkom med ”Jorden kalder Gud” i 2015). Spiller trommer, giver den en del som wannabe-gør-det-selv-mand i hus og have og elsker desuden at rejse. Sidstnævnte giver hvervet som DDM’s missionssekretær i disse år god anledning til. Den største passion er dog at forkynde evangeliet og tage de dybe, forundringsparate spadestik i Skriften.

 

 

SOLI DEO GLORIA – GUD ALENE ÆREN

Ruben Andersen-Hoel underviser fredag om at give Gud æren.

For Luther var dette udtryk et opgør med engledyrkelse og helgentilbedelse. Guds ære kan ikke deles med nogen. I Fadervor beder vi ”For dit er riget, og magten og æren”. Husker vi at give Gud æren for alt, hvad han er, og alt han gør for os? Eller tager vi en del af æren selv?

Ruben er præst i Missionsforbundet i Vanløse Frikirke, hvor han har været siden 2008.

Han er gift med Ditte Maria og far til Mads Emil og Mikkel.

Ruben brænder for at se mennesker og menigheder vokse i tro, og han ønsker at bygge bro mellem kirken og samfundet.  Udover teologien har han studeret Medborgerskab – og så holder han meget af kaffe og gode samtaler. Han er med i Missionsforbundets MID, Mission i Danmark udvalg, og har tidligere været lærer og skolepræst på Efterskolen Øresund.

 

 

FRA JØDEDOM TIL KRISTENDOM

Alisha McIntyre er for nylig flyttet til Danmark med sin familie, efter at have boet i Israel i tolv år. Hun voksede op i en observant jødisk familie i USA, og er barnebarn af en holocaust overlevende. Det var i sin tid på universitetet i USA, at hun mødte kristne og gennem dem blev en tilhænger af Jesus. Hun bor nu i Billund, hvor hun er med i et nystartet trosfællesskab med base i Vestermarkskirken, Missionsforbundet i Grindsted. Alisha vil dele erfaringer og tanker fra en trosvandring fra jødedom til kristendom.

 

 

EFTERMIDDAGSTILBUD

 

Seminarer, Årsmøder og Sport

 

Se tidspunkter for hvert enkelt arrangement på programsiden

 

 

TAG EN TUR I FITNESSCENTERET

Som noget nyt i år tilbyder vi en gratis omgang fitness. Skolen har indrettet fitnesslokale i kælderen under klasselokalerne. Dette kan frit benyttes af alle over 16 år i tidsrummet kl.13.30 – 15.00.

Er du ikke til fitness, kan du få din motion med en dukkert i fjorden. Desuden inviterer Platform-sporet i løbet af ugen til fodboldkampe.

 

 

TRO I BØRNEHØJDE

Se beskrivelse under ”Gæstetalere fra udlandet”.

 

 

TAG DEL I DEBATTEN I TO SPÆNDINGSFELTER

 

SPÆNDINGSFELT: ISRAEL OG KIRKEN

Spiller kirken nogen rolle i forhold til Israel? Og spiller jøderne nogen rolle i forhold til kirken? Betyder det noget for kirken, hvordan den forholder sig til jøderne/Israel?

Har kirken afløst det jødiske folk som gudsfolket? Er Kirken en fortsættelse af Israel? Er de løfter som blev givet til Israel i bibelen blevet opfyldt i kirken? Eller har jøderne fortsat en særstilling som Guds folk? Er Israel Guds redskab i frelses historien? Hvad betyder løfterne til jøderne om et land? Og hvordan skal vi forholde os til de andre folk, som bor i landet: Palæstinensere, kristne og muslimer?

Dette vil blive belyst af henholdsvis Poul Kirk og Uffe Gjerding.

Poul Kirk har gennem mange år interesseret sig for Israel og dets plads i tiden. Han og familien har boet i Kibbutz i Israel, og sammen med sin hustru, Karen Margrethe Kirk, har Poul været rejseleder på en lang række rejser til Israel. Poul har været efterskoleleder i Mariager og præst i Bykirken i Odense.

Uffe Gjerding er opvokset i Israel. Han er cand. theol. Fra København med særlig interesse for økumeni. Han har i sit 30-årige virke i Folkekirkens Nødhjælp beskæftiget sig indgående med Israel/Palæstina i mange år, boet der i perioder, organiseret kirkelige delegationer fra Danmark og skrevet artikler om konflikten og om de kristne i Palæstina.

Begge oplægsholdere sidder i Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe for ”Kristne i Mellemøsten”

 

 

SPÆNDINGSFELT: ENHED I MANGFOLDIGHEDEN; HVAD SKAL VI VÆRE ENIGE OM FOR AT KUNNE KALDE OS ET?

Jesus siger, at vi skal være ét, for at verden må tro! Johannesevangeliet. 17:21

Rupertus Meldenius har sagt om kristen enhed:

I de spørgsmål, der er grundlæggende, skal der være enighed.

I de spørgsmål, der kan diskuteres, skal der være frihed.

I alle spørgsmål skal der være kærlighed.

Enighed i det væsentlige… Hvad er det væsentlige så, og hvad er det perifære?

Vi stiller det spørgsmål til tre repræsentanter for danske kirker, en fra en frikirke, en fra en folkekirke og en fra den katolske kirke. De tre panel-deltagere er sognepræst Daniel Nørgaard fra den katolske kirke, pilgrimspræst Elisabeth Lidell fra folkekirken, samt Jørgen Mortensen fra Apostolsk Kirke.

Hvad tænker du, der er grundlæggende – ud over troen på Jesus Kristus som verdens frelser? Og hvad kan vi så diskutere? Kom og vær med til denne vigtige samtale i Spændingsfeltet i hallen torsdag kl. 15.30-17.

 

 

NÅR LIVET GØR ONDT

- Tre seminarer om livets udfordringer og kampe

 

NÅR DET UØNSKEDE RAMMER OS, KAREN MARGRETHE KIRK

I mødet med det svære og uforståelige - enten i forbindelse med en pludselig opstået krise eller mistrivsel over lang tid - kan det være værdifuldt at følges med andre, der har ”gået den samme vej” og fundet hjælp.

Selvom undervisningen tager udgangspunkt i den personlige erfaring, vil fokus være på den betydning, som åndelig vejledning og mødet med sjælevenner har.

Karen Margrethe Kirk er læreruddannet, har PD i psykologi og PKU (pastoral klinisk uddannelse) fra Menighedsfakultetet i Oslo og Modum Bad, Norge, og er p.t. ved at færdiggøre en masteruddannelse i sjælesorg fra Det teologiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Siden 2003 har hun levet med en uhelbredelig blodsygdom. Bogen ”Vejen til værdighed”, af Daniel Øhrstrøm, fortæller Karen Margrethes historie. Bogen fås som e-bog fra Kr. Dagblad.

 

 

VEJEN UD AF SKAMMENS SKYGGE, KAREN MARGRETHE KIRK

”Vrede brænder broer, men skam knuser sjæle”, er forfatteren Ib Michaels udsagn. Den norske tv-serie ”Skam” har aktualiseret skam-begrebet. Undervisningen vil tage udgangspunkt i forskellen på skyld og skam, på skammens sprog og vejen ud af skammens skygge.

 

 

TRO, STRESS OG DEPRESSION, CLAUS OLSEN SØNDERGAARD

Claus Olsen Søndergaards personlige historie handler om et fagligt og personligt kollaps, der resulterede i en menneskelig deroute, men også om en menneskelig og åndelig vandring af den komplekse og snoede vej op og videre mod raskmeldingen og et værdigt liv.

Oplægget sætter fokus på følgevirkningerne ved langvarig stress, depression, tabet af identitet og redefinering af tro. Og det er vedkommende for alle, uanset om man er sygdomsramt, pårørende eller fagperson.

Claus reflekterer over den kapital, som ro, nærvær og opmærksomhed genererer, og hvorledes denne kan erhverves og omsættes både personligt, professionelt og spirituelt. Intentionen med oplægget er at formidle livskunsten i, hvordan man genskaber sig selv og finder værdier, der giver afsæt til en ny fremtid.

Claus Olsen Søndergaard bor i Vendsyssel og tilhører ”Vesterkirken” i Stenum. Han har udgivet bogen ”Tro, Stress og Depression” på forlaget mellemgaard. Bogen kan købes i bogteltet.

 

 

ELSK DANMARK

Har du nogen gange stået som menighed og ønsket, at du havde en eller anden måde at få kontakt til mennesker som ikke har nogen tilknytning til kirken? Så er ”Elsk Danmark” måske noget for dig.

”Elsk Danmark” er et netværk af kirker og kristne organisationer med en fælles vision om at engagere danskerne i at elske deres byer med udgangspunkt i værdierne venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed.

Det gør de ved at afholde inspirerende events og tilbyde praktisk og medmenneskelig hjælp til enkeltpersoner eller grupper af mennesker i de byer, hvor der findes et medlem af ”Elsk Danmark” netværket.

Dette giver både kontakt til mennesker som har brug for hjælp, og til mennesker, som har overskud til at give andre en hjælpende hånd.

Peder Morre, der er daglig leder af ”Elsk Danmark”, og Niels Peter S. Thomassen, der er leder af ”Elsk Aalborg”, vil på dette seminar fortælle om ”Elsk Danmark”, komme med erfaringer fra de byer hvor det allerede er i gang, og fortælle om hvad der skal til, for at du kan starte Elsk [din by], og blive en del af netværket.

 

 

HJEMMET SPEJLER SJÆLEN

Hjemmet er et spejl for vores sjæl, så løsningen på “hjemve i eget hjem” er ikke bare at redekorere hjemmet, men at se nærmere på den indre uro og spirituelle hjemløshed mange enlige, par og familier af alle slags oplever. 

Hvordan kommer man hjem til sig selv? Hvordan bliver tro, håb og kærlighed til grundpillerne for hjemmets og livets “indretning”? To gode spørgsmål, som Kirsten Steno vil give input til. Kirsten vil dele sin egen historie, som for hende personligt indebærer, at Gud er hendes “sande hjem”, og præsentere nogle redskaber, alle kan bruge, til at skabe et hjem, der giver tro, håb og kærlighed. Et af redskaberne - et såkaldt Prayer Visionboard – opfanger Guds hvisken om hans plan for vort liv. Dette har Kirsten fulgt i tre år og det har været en fantastisk rejse for hende.

Kirsten Steno er interior designer, hus-coach og aktiv i Global Leadership Summit

 

 

MØNSTERBRYDNING

”Mønsterbrydning” er en undervisningsserie baseret på 12-trinsprogrammet. Det er ikke et terapeutisk forløb, men giver redskaber til selvhjælp. Kurset henvender sig til folk, som sidder fast i en dårlig vane eller et dårligt adfærdsmønster; folk, der har ondt i livet og som gerne på en fokuseret måde vil videre med livet. På seminaret får du en introduktion til Mønsterbrydning og inspiration til måske at arrangere Mønsterbrydningskursus i din menighed.

 

 

MENIGHEDSPLANTNING

Både BaptistKirken og Missionsforbundet satser på at plante nye menigheder. De to kirkesamfunds ”Mission i Danmark Udvalg” inviterer i fællesskab til et seminar om dette. Underviser på seminaret er Peteris Sprogis. Se beskrivelse af ham andet sted.

 

 

AT GÅ NYE VEJE

Maduddeling, cykelværksted, julehjælp, traffiking, frivillig på et hospice, integrationsprojekter...

Flere og flere i menigheder rund omkring bliver engageret i lokale behov! De er med til at formidle håb, åndeligt liv og praktiske hjælp til de til tider helt basale livsbetingelser.

Ruth Cilwik Andersen vil give et indblik i, hvad der sker rund omkring til inspiration og erfaringsudveksling.

 

 

KIRKER I MISSION

MISSIONSFEST I BAPTISTKIRKEN

Årets seminar om International mission bliver et festfyrværkeri af sang, dans og (korte) beretninger fra livet i især Rwanda.

Familien Hylleberg – og især deres børn - vil berette om deres indtryk og oplevelser efter to et halvt år som missionærer i Rwanda og Burundi. YEGO-teamets ungdomsledere, Johanne Kofoed og Helene Gammelmark, vil føre os ind i afrikansk sang og dans, hvor det er muligt at være med! Helene og Johanne får støtte fra Holbæk menigheds kor til sangdelen. Der vil også blive budt på kulinariske lækkerier ligesom det i den sidste afdeling af seminaret vil være muligt at få sig en snak med Hanne og Hartvig Weber-Hansen og Familien Vagner og de andre Afrika-engagerede personer og organisationer (DBSU, Kvindenetværket og YEGO), der vil være tilstede under seminaret. Snyd ikke dig selv for denne oplevelse mandag fra 15.30 til 17!

 

MISSIONSFEST I MISSIONSFORBUNDET

Missionsforbundets internationale engagement giver bare sådan en lyst til at feste og fejre og takke og synge! Det er en åben fest for enhver, der glæder sig over den forvandling, Kristus skaber med og igennem os.

Sammen og i Åndens kraft udgør vi forskellen på liv og død.

Sammen og i Åndens kraft leder vi hvert år hundredvis af mennesker til Kristus.

Sammen og i Åndens kraft giver vi en opvoksende generation en tilværelse og en uddannelse.

Sammen og i Åndens kraft giver vi velsignelsen videre.

Vi har al mulig grund til at fejre Guds virke gennem vores internationale mission, og det vil vi gøre med en missionsfest torsdag kl. 13.30 og udover eftermiddagen.

 

 

MISSION AVIATION FELLOWSHIP (MAF) – DE FLYVENDE MISSIONÆRER

MAF er en fælleskirkelig missions- og nødhjælpsorganisation, hvis formål er at sprede Guds kærlighed ved brug af fly og teknologi. Hvert 4. minut letter eller lander et af MAF’s 135 fly. MAF opererer i 35 u-lande og betjener omkring 1500 hjælpeorganisationer, lokale kirker, hospitaler og missionsselskaber med billig flytransport. På den måde når MAF ud til isolerede mennesker verden over og medvirker til, at mennesker forvandles fysisk og åndeligt i Jesus’ navn.

Piloten Kenneth Vittrup Pedersen er sammen med sin kone og tre børn i proces med at blive udsendt af MAF. Familien deltager på sommerstævnet og vil til dette seminar fortælle deres historie om, hvordan kaldet udvikler sig og drømme bliver til virkelighed, og hvad der får en helt almindelig dansk børnefamilie til at rejse ud på mission.

 

 

KVINDENETVÆRKET

Ved Kvindenetværkets årlige møde fejrer vi i år kvindenetværkets 90 års fødselsdag.

Vi afholder først forretningsmøde krydret med input fra hele landet og beretninger

fra vores partnerskabslande Burundi, Rwanda og Letland.

Kvindenetværket er vært ved en kop kaffe med fødselsdagslagkage. Herefter har vi inviteret Kathrine Lilleør til at tale i den store sal. I anledning af jubilæet inviterer vi til kvindehygge efter aftenmødet.

Alle er meget velkommen til hele mødet, men kun medlemmer har stemmeret.

 

 

MÆND OG KVINDER, SØNNER OG DØTRE

Den populære landskendte præst Kathrine Lilleør holder foredraget ”Mænd og kvinder, sønner og døtre. Et collageforedrag om selvforståelse, tilgivelse og kærlighed.”

Foredraget er en gave til stævnet fra Danske Baptisters Kvindenetværk i anledningen af deres 90 års jubilæum. Både mænd og kvinder er hjerteligt velkomne.

Der vil ikke være debat efter foredraget.

Kathrine Lilleør er 52 år, cand.theol., ph.d., sognepræst ved Sankt Pauls Kirke i København, forfatter og debattør.

 

 

 

FORBØNSTJENESTE I HEALING ROOMS

Mandag til fredag kl. 13.30-15.00

Healing Rooms er en forening af kristne fra forskellige kirker, som på tværs af menigheder og trosretninger har fokus på at dele Guds helbredende kærlighed med syge og brudte. Der arbejdes i teams, og der fokuseres på at bringe hver enkelt person, der betjenes, ind i Guds nærvær. Der er en bevidsthed om, at det er Gud, der helbreder, og fokus er derfor på hans ord og hans indgriben i menneskers liv.

 

 

 

 

DÅBS- OG NADVERGUDSTJENESTE

Fredag eftermiddag vil vi som noget nyt planlægge en dåbs- og nadvergudstjeneste. De seneste år har der været dåb på sommerstævnet, men dette har været udenfor programmet og uden en egentlig gudstjeneste for alle deltagere som ramme. Det gør vi noget ved i år. Alle spor, både børn og voksne, deltager i denne fælles gudstjeneste på stævnets sidste dag.

Hvis vejret er til det, bliver det ved vandet - med lydanlæg, så alle kan høre, hvad der bliver sagt, spillet og sunget. Gudstjenesten er planlagt til fredag kl. 15.30-17.00.

 

 

BAPTISTERNES AFHOLDSMISSION:

BAM’s TEMADAG FREDAG KL. 13.30 – 15.00

“Hvorfor drikker Jeppe?”

Indlæg ved cand.theol., ph.d. og åndelig vejleder Bente Lybecker.

Derefter spørgsmål og samtale, samt BAM’s generalforsamling kl. 14.15 – 15.00.

 

 

INSPIRERENDE AFTENMØDER I HALLEN
 

På aftenmøderne i hallen, kan du høre følgende talere:

 

SØNDAG: Gunni Bjørsted

Gunni er af mange kendt som forfatter til en række bøger; senest en bog med titlen ”Sandheden lever”.

Han har siden 1982 været præst i Missionsforbundets menigheder i Åbenrå, Frederiksværk, Amager og er nu ansat i Osted og Vanløse.

 

Gunni er optaget af at hjælpe mennesker ind i Guds store og kærlige favn og ud i en sand, ægte og relevant efterfølgelse af Kristus. ”Åndelig medvandring” er en væsentlig del af hans daglige tjeneste i menighederne, ligesom han jævnligt afholder retræter.

Gunni taler på stævnets åbningsmøde søndag aften og leder tidebøn hver morgen gennem hele ugen.

 

 

MANDAG: Helle Rønne Samuelsen

Helle Rønne Samuelsen er cand.theol., gift med Carsten og mor til tre dejlige døtre. De sidste 13 år har Helle været assisterende ledende præst i København Vineyard, hvor hun bl.a. er leder for kirkens stab og frontfigur for kirkens omfattende sociale arbejde. Efter sommerferien bryder familien op fra deres liv og tjeneste i København for at følge et kald til at plante en helt ny Vineyard-kirke i Rønne på Bornholm.

En af Helles største passioner er at være kirke på en måde, så også socialt udsatte mennesker oplever frihed, værdighed og genoprettelse. Det sker først og fremmest i handling, og derfor er Helle bannerfører i at bringe kirken ud til blandt andet prostituerede, fængslede og hjemløse. Hun ser frem til at besøge sommerstævnet og dele sine erfaringer og drømme om den reformation, Gud vækker i os, når kirken kommer tilbage til sine rødder, fordi vi rækker ud til dem, som Jesus kalder ”sine mindste små”.

 

 

TIRSDAG: Tomas Sjödin

Se beskrivelse under ”Gæstetalere fra udlandet”.

 

 

ONSDAG: Lovsangsaften

Onsdag aften byder på en fælles lovsangsfest med både teenagere fra One Camp, de unge fra Platform og hele sommerstævnet samlet i hallen. Lovsangsprojektet ‘Stille Stunder’ vil lede aftenens tilbedelse og lovsang og præsentere nye danske lovsange, skrevet af unge fra hele landet. Elon Jepsen er aftenens forkynder, og vil give en udfordrende vinkel på sommerstævnets tema. Elon er 35 år, gift og far til to, opvokset som ateist, kom til tro i Pinsekirken, studerede teologi og er i dag sognepræst og en del af DanskOase. 

 

TORSDAG: Raymond Jensen

Raymond Jensen er teolog og præst i Østhimmerlands baptistmenighed og taler torsdag aften.

Han siger: ”Vi skal tilbage til kilderne. Som frie kristne har vi dybe rødder. Vi repræsenterer ikke en modsætning til eller modifikation af andre kirkelige retninger. Vi står derimod for et enkelt, bibelsk menighedssyn som har sit forbillede fra de første kristne. Deres ”kirkehistorie” læser vi om i Apostlenes Gerninger. De allerførste kristne er vore kirkefædrePå den tid i den moderne kirkehistorie som vi kalder ”Reformationen” havde flere mennesker blik for, at kirkens struktur og selvopfundne regler og regulativer havde taget magten fra Guds Ord.

Vi er som baptister og missionsforbundere Ordets folk. Vi tager vores anvisninger direkte fra Guds Ord under Helligåndens vejledning, og fra Ordet og Åndens tale til den enkelte kristnes hjerte.”

 

 

FREDAG: Peteris Sprogis

Se beskrivelse under ”Gæstetalere fra udlandet”.

 

 

 


 

KIDZ

 

For børn fra 0 år til og med 3. klasse.

 

KIDZ er masser af børn, der lytter, synger, leger og griner, ja som har det sjovt sammen med nye og gamle venner.

Om formiddagen foregår programmet i aldersinddelte grupper:

• MicroKIDZ er for dig, der ikke er fyldt tre år eller ikke er begyndt i børnehave endnu. Du skal have en voksen med.

• MiniKIDZ er for dig, der er fyldt tre år eller går i børnehave.

• MiniKIDZ+ er for dig der skal starte i 0. Klasse efter sommerferien.

• SkoleKIDZ er for dig, der har gået i 0. - 3. klasse i skoleåret 2016/17. Du skal tilmelde dig det klassetrin, som du afslutter juni 2017.

 

Alle starter med at mødes til Go’ Morgen Gud, hvorefter alle går til hver sin gruppe. Børnene skal i år høre om Paulus’s fanstatiske oplevelser, samt lære, smage og opleve Gud på nye måder. Efter den spændende undervisning samles vi til fed børnelovsang og lidt forfriskning. MiniKIDZ forsætter med deres eget program.  

Formiddagen afsluttes for MiniKIDZ+ og SkoleKIDZ med sjove aktiviteter. Så hvis du er i gruppen MiniKIDZ+ eller SkoleKIDZ skal du huske at melde dig på én af de 5 aktivitetsgrupper, som du deltager i hele ugen:

 

• Dans 

• Spejdersjov 
• LEGO
• Fodbold 
• Krea for alle 

 

Kun et begrænset antal børn kan deltage i de forskellige grupper. Grupperne lukkes efterhånden, som de bliver fyldt. Læs mere om grupperne på hjemmesiden.

Om eftermiddagen vil der være mulighed for at lege på hoppegiraffen ”Raffe” eller tage en tur i vandrutchebanen – derudover vil der være mulighed for at dekorere jeres helt egen KIDZ t-shirt. 
Hver aften mødes alle KIDZ deltagerne – bortset fra dem, der må i seng for at være friske til næste dag – til et hyggeligt, sjovt og herligt aftenprogram. Vi får bl.a. besøg af tryllekunstner og bugtaler Hans Jørgen Østerby.
Tjek alle mulighederne i KIDZ infohæfte, som du får, når du ankommer til sommerstævnet.

 

Vi glæder os til at være sammen med dig!

 

 

 

 

CONNECTED

 

Nu er der ikke så længe til sommeren er her! Fuglene synger, bølgerne skvulper, himlen er blå og dagene lange. Men sommerferien kan være lang, hvis man ikke ved, hvad man skal få den til at gå med! Men fortvivl ikke - Vi ved godt, hvad du skal bruge en uge af din sommer på! Du skal da på Connected! Og så spørger du måske: ”Jamen, Connected, hvad er det?” Det kan vi godt fortælle dig. Connected er det fedeste sted på sommerstævnet! Der er plads til alle der går i 4. – 6. Klasse, som har lyst til at hygge max og modtage kanon god undervisning, der er skræddersyet lige til jer. Er det noget for dig? Ja? Fedt! Så glæder vi os til at se dig på Connected! På Connected går vi op i at ”Connecte”. Vi vil ”Connecte” med nye og gamle venner, seje ledere og med Gud! Der kommer til at være FED lovsang, vilde og skøre aktiviteter, gode talere og hygge og fjol i cafeen. Alt dette vil ske sammen med andre tweens fra hele landet - og de er alle sammen kommet for at få den FEDESTE uge i sommerferien i fællesskab med hinanden, nogle skrupskøre ledere og til sidst, men ikke mindst, Gud!

 

”Reformation – Rødder og retning” er temaet på sommerstævnet i år. På Connected vil vi finde vores helt egen vinkel på temaet, så det bliver vores eget og passer lige præcis til os. Det får vi hjælp til af nogle af de super spændende og dygtige talere, der kommer og underviser os. Vi ledere vil sammen med talerne arbejde på at skabe et miljø, hvor der bliver rykket grænser, og du kan blive udfordret både socialt, fysisk og åndeligt - så vi får en helt igennem fantastisk uge sammen!

Vi glæder os for vildt til at have en mega fed uge med Gud, samtaler, undervisning, lovsang, fodbold, kreativitet og til sidst men ikke mindst sjov og spas sammen med alle jer mega seje tweens!

 

OneONE

 

One er simpelthen verdens fedeste teenagelejr for dig mellem 13-17 år! 

 

De sidste år har vi haft det for vildt med glidebane, vandkamp, mudderbrydning og andre crazy aktiviteter! Vi har også haft festaftner, quizzer og blenderlege… Hvad mon vi finder på i år?

 

One er også stedet, hvor mange unge igennem årene har fået nogle af deres bedste venner for resten af livet. Og hvem ved - måske kunne du også finde en lille kæreste?

 

Og først og fremmest er One det sted, hvor vi møder Gud. Hundredevis af teenagere har oplevet Guds kærlighed, og at Gud kaldte dem til at følge ham. 

 

Kom og join de 150 andre unge på One og få dig en awesome uge! You don’t wanna miss it!

 

 

 

 

 

PLATFORM17

 

Ungdomscamp og alternativ scene

 

Velkommen på Platform! Platform er sommerstævnets ungdomscamp for 18-30 årige, og samtidig den “lille og alternative” scene med en meget hyggelig cafe. Omdrejningspunktet for hvordan Platform omsætter stævnets tema bliver discipelskab, og hvordan vi i hverdagen udlever det vi tror og lærer i løbet af ugen. Målet for Platform er en uge med kvalitet - fyldt med cafe fællesskab, relevant læring, tilbedelse og venskab.

 

ALTERNATIV SCENE - Platform er åben for alle på sommerstævnet, og har ugen igennem alternative tilbud på en mindre scene. Cafe, koncert, stand up, god undervisning, tilbedelse og “a daily punch in the face” med oplæg og samtale om livets store spørgsmål.

 

DISCIPELSKAB - Platform tager hver formiddag afsæt i et stævnets tema om ‘Rødder’ og tilbyder livsnær- og hverdagsrelevant undervisning om discipelpraksis og efterfølgende dialog og refleksion - relevant for alle hvad enten du er studerende, familie eller vil have Gud til at give mening i dit arbejdsliv.

 

UNGDOMSCAMP - På Platform bor du sammen med dem du kender, får nye venner, finder en kæreste, nyder fællesskabet i cafe

en, fordyber dig i vigtige samtaler, lærer nyt, hengiver dig i tilbedelse og får en fantastisk sommerferie.

 

KVALITET - Hele vejen igennem, i alt hvad vi gør, forsøger Platform at give dig den bedste kvalitet. Helt ned til den kaffe vi serverer i cafeen, som vanen tro, selvfølgelig er gratis for alle Platform deltagere.

 

 

Følg Platform på facebook

facebook.com/platformnewz

 

 

 

 

CAFÉ BROEN

 

Tre eftermiddage inviteres der til Cafe i spisesalen. Der serveres kaffe/the og kage til kr. 20.00.

 

Mandag den 17. juli kl. 13.30 – 15.00

”Livet bliver nyt, - vi synger”

Digterpræsten Holger Lissner fortæller, synger og spiller for.

Vi lærer vindersalmen fra reformationskonkurrence i Tyskland og synger med på nye og kendte salmer fra digterens mangeårige repertoire.

 

Onsdag den 19. juli kl. 13.30 – 15.00

Flygtninge – en Guds gave?

Medarbejder i Indre Mission – International Kristent Center, København, Århus og Allerød

Stella Skov Meldgaard giver indtryk fra danskundervisning, bibelundervisning, cykelværksted, MEGET bøn, tilbedelse og lovsang med 400 indvandrere hver uge fra 90 forskellige nationaliteter.

 

Fredag den 21. juli kl. 13.30 – 15.00

Sange og salmer med rødder og retning

I lovsange fra Cafe Broens sanghæfte, lokale musikere, sangere, Leo Hansen, Inge og Ole Bækgaard, finder vi rødder og retning i tilbedelse og fællesskab.

 

 

 

 

Til Toppen